Din varukorg är tom.

RådRum

RådRum erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning. Målet är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt – alltså förmågan att ta kontrollen över sitt liv och förverkliga sin inneboende potential som alla människor har. Verksamheten är öppen för alla.

Vad gör RådRum?
RådRums metod är att genom utbildade frivilligas insatser tillhandahålla samhällsvägledning till individer ur målgruppen. Metoden är utformad för att ge verktyg och handlingskraft till besökande individer så att den som är i behov av råd och stöd kan hitta sin egen väg och göra sina egna val. RådRum bedrivs som en öppen rådgivning och samhällsvägledning dit man kan komma personligen utan att boka tid. Besökaren får träffa en rådgivare som har tid att lyssna och kan hjälpa till att både svara på frågor och ge länkar till handling. Med få anställda och många rådgivare har RådRum kapacitet att hjälpa många nyanlända att hitta vägarna in i det svenska samhället.

Strategin är att de frivilliga rådgivare som rekryteras till hälften själva är nya i Sverige och till hälften är personer ur majoritetssamhället. Det har lett till värdefulla interkulturella utbyten och en stor bredd i erfarenheter och kompetenser som ex. språk.

Varför behövs RådRum?
Även om stat och kommun idag erbjuder värdefull vägledning och viktigt stöd till individer som är nya i Sverige finns det ett behov av ett komplement till det offentliga samhällets stöd. Många offentliga rådgivningar är ämnesspecifika och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig med sina frågor. Det finns en brist på generell rådgivning och RådRum kan här fylla ett viktigt behov och fungera som ett komplement till de offentliga insatserna.
En annan viktig roll RådRum har är att hjälpa besökare att komma förberedda med rätt frågeställning till rätt instans hos olika verksamheter, inte minst inom den kommunala organisationen. Här kan många processer underlättas och även tid sparas både hos individer och kommunala handläggare, ett samarbete som vi gärna vill utveckla.

Effekter av RådRum
Så här sammanfattar vi nyttan med och effekterna av RådRum:

Rättigheter: ökade möjligheter att ta tillvara på sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.
Inkludering: möjlighet till språkträning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling.
Etablering: ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla nätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang.
 

Bakgrund RådRum
Bakom RådRum står Hållbar Utveckling Skåne, IM Individuell Människohjälp, Bildningsförbundet Sensus, Malmö Stad och Region Skåne.Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. 

Här kan du hitta RådRum

Vill du bli frivillig rådgivare? Kontakta:

Ayman Adel Amin, samordnare Stockholm, ayman.amin@manniskohjalp.se
Ikram Omar, samordnare Knivsta, ikram.omar@manniskohjalp.se
Maria Fagerberg, samordnare Malmö Stadsbiblioteket & Garaget, maria.fagerberg@manniskohjalp.se
Nihal Ragab, samordnare Helsingborg, nihal.ragab@manniskohjalp.se
Sofia Rubertsson, samordnare Lund, Eslöv, Höör, Hörby, sofia.rubertsson@manniskohjalp.se
Fozia Slone , samordnare Rosengård Folkets Hus i Malmö, foziafolketshus@gmail.com
Tagreed Eid, samordnare Simrishamn, tagreed.eid@hutskane.se
Yaser Al Kafri, samordnare Kristianstad, Bromölla, yaser.alkafri@hutskane.se

Ayman Adel Amin

Samordnare RådRum
08-408 838 04

Ikram Omar

Samordnare RådRum Knivsta
0767 02 98 32

Nihal Ragab

Samordnare RådRum Helsingborg
0704 10 03 16

Sofia Rubertsson

Samordnare RådRum Lund
0704 10 03 48