Din varukorg är tom.

Det nya landet - Startar i skolan

Genom IMs antirasistiska projekt Det nya landet – Startar i skolan vill IM bidra till målet i den svenska skollagen, som säger att alla elever ska få träna sina demokratiska förmågor genom att ”argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera och debattera” (Skolverket).

I Det nya landet – Startar i skolan erbjuder IM svenska högstadie-, gymnasie- och folkhögskolor ett komplett pedagogiskt material för att underlätta skolornas antirasistiska arbete och värdegrundsarbete. Under hösten har IM som mål att nå över 2000 högstadie-, gymnasie- och folkhögskoleelever genom att skolor genomför en värdegrundsdag.

IM har tagit fram ett halv- och ett heldagsupplägg där frågor som fördomar, normer, rasism, integration och bemötande belyses och diskuteras. Under temadagen kommer eleverna/de studerande att arbeta utifrån det material som tagits fram i form av en bok, en film samt ett metodmaterial.

IM kommer innan temadagarna genomförs utbilda lärare från deltagande skolorna samt volontärer. Volontärerna kommer tillsammans med IM-personal att finnas på plats under skolornas temadagar för att stödja lärarna i genomförandet av värdegrundsdagen samt för att svara på eventuella frågor om materialet. Tillsammans skapar vi det nya landet. I detta fall startar det i skolan.

Är du intresserad av att bli skolvolontär i Det nya landet - Startar i skola? Vi behöver engagerade personer som vill vara med och driva ett viktigt antirasistiskt arbete. Läs mer om vad uppdraget innebär.

Anmäl ditt intresse!

Jag vill bli skolvolontär
 

Jag jobbar på skola och vill veta mer
 

Se hela filmen

Projektet bedrivs med stöd av MUCF www.mucf.se
Logotyp MUCF