Blogg & Nyheter

Praktik på IMs huvudkontor i Lund hösten 2014

3 platser

Vi erbjuder tre praktikplatser på vårt huvudkontor i Lund, på avdelningarna Sverige Riks, Internationella avdelningen samt avdelningen för Insamling och kommunikation.

15 april 2014

IM söker två projektledare till att starta upp BIV och BIS i Landskrona/Helsingborg

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att starta upp verksamheten, vara gruppledare för våra BIS/BIV-grupper, att arbeta pedagogiskt med barn som har erfarenheter av flykt och av att vara nya i Sverige, men också att ansvara för volontärarbetet runt BIS-grupperna. Utöver detta ingår rekrytering av familjer, volontärer, information om gruppverksamheten, uppdatera hemsida. Vi tror att du är socionom eller motsvarande och att du har erfarenhet av socialt arbete med barn.

9 april 2014

IM söker kurator till Barn i Start (BIS) i Malmö

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ge individuellt stöd till besökarna och deltagarna i BIS- gruppverksamheten och BIS-caféverksamheten både till barn och vuxna, bidra med pratiska sociala stödinsatser, informera om projektet samt arbeta med hemsidan.  Vi tror att du är socionom eller motsvarande och att du har erfarenhet av kurativt arbete med barn och vuxna. Du tycker att informationsarbete är roligt och du har ett stort intresse för flyktingfrågor.

9 april 2014

IM söker värvare till F2F-team Stockholm

Vill du vara en del av en organisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap? Vill du ha ett jobb där du dagligen arbetar för en mer rättvis och medmänsklig värld? Då är värvare för IM det rätta jobbet för dig! Idag har vi omkring 38 000 givare som gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Av dessa är ca 18 000 faddrar. Med din hjälp kan vi bli fler! Att vara värvare för Individuell Människohjälp är ett viktigt jobb fullt av utmaningar. Dina arbetsuppgifter är att aktivt värva nya givare till IM och din arbetsplats är Stockholms alla gator och torg.

8 april 2014

IM söker teamledare till F2F-team Stockholm

Vill du vara en del av en organisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap? Vill du ha ett jobb där du dagligen arbetar för en mer rättvis och medmänsklig värld? Då är teamledare för IM det rätta jobbet för dig! Idag har vi omkring 38 000 givare som gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Av dessa är ca 18 000 faddrar. Med din hjälp kan vi bli fler! Som teamledare för Individuell Människohjälps face-to-face-team i Stockholm är du ansvarig för en grupp bestående av 8-10 värvare.

8 april 2014

Tre riskördar per år

”Jag  heter Tek Maya Thapa Magar och 39 år gammal”. Kvinnan som direkt anmälde sig som frivillig att svara på några frågor tittar på mig med ett märkbart självförtroende. Hon vill prata. ”Jag är med i den rådgivande kommittén vi har för att hjälpa projektet lösa och diskutera särskilt problematiska frågor”. De har nyligen haft val i byn till sin General Assembly, vilket i princip är styrelsen för hela jordbruksprojektet som går under det komplicerade namnet Jaluke Ghumare Water Irrigation Consumption Committee (JGWICO).

7 april 2014

IM söker controller med inriktning på den internationella verksamheten

IM är inne i en dynamisk fas med strategisk planering för 2015 – 2017 och en nyvunnen status som ramorganisation till Sida. Ekonomiavdelningen ansvarar för att IM har administrativa rutiner och system med hög kvalitet. Avdelningen har också ett övergripande ansvar för IMs redovisning, budget, uppföljning, ekonomistyrning och internkontroll. Inom avdelningen finns även ett ansvar för stöd och kontroll inom risk management. Det finns ytterligare 1,5 controllertjänst som arbetar med inriktning på den internationella verksamheten.

4 april 2014
Text:
Ingrid Olsson

Integration - ett förlegat begrepp?

Lawen Redar, Ann Svensén, Hanif Bali, Jeanne Masimango, Isabella Andersson och Fatima Doubakil,

Med anledning av evenemanget ”Integration – på vems villkor” som hölls på Bio Rio i Stockholm den 25 mars har jag funderat en del kring integrationsbegreppet och dess betydelse. Att sätta fingret på vad ordet integration egentligen innebär är tämligen komplicerat och det är svårt att hitta en vedertagen definition på begreppet. Den definition som kanske ligger närmst till hands är ”att förena skilda delar till en helhet” eller som integrationsbegreppet ofta förknippas med ”deltagande och delaktighet i samhället”.

1 april 2014

IM söker värvare till F2F-team Göteborg

Vill du vara en del av en organisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap? Vill du ha ett jobb där du dagligen arbetar för en mer rättvis och medmänsklig värld? Då är värvare för IM det rätta jobbet för dig! Idag har vi omkring 38 000 givare som gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Av dessa är ca 18 000 faddrar. Med din hjälp kan vi bli fler! Att vara värvare för Individuell Människohjälp är ett viktigt jobb fullt av utmaningar. Dina arbetsuppgifter är att aktivt värva nya givare till IM och din arbetsplats är Göteborgs alla gator och torg.

17 mars 2014

IM söker teamledare till F2F-team Göteborg

Vill du vara en del av en organisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap? Vill du ha ett jobb där du dagligen arbetar för en mer rättvis och medmänsklig värld? Då är teamledare för IM det rätta jobbet för dig! Idag har vi omkring 38 000 givare som gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Av dessa är ca 18 000 faddrar. Med din hjälp kan vi bli fler! Som teamledare för Individuell Människohjälps face-to-face-team i Göteborg är du ansvarig för en grupp bestående av 8-10 värvare.

17 mars 2014

Sidor

Filtrera nyheter