CSR - Socialt ansvarstagande

Det blir allt viktigare att vi som verkar på denna jord samarbetar för en bättre värld att leva i. Det gäller såväl individer och stater som företag. Företagen har ansvar, stort inflytande samt möjlighet att påverka människors levnadsvillkor och vår värld.

CSR - Corporate Social Responsibility, innebär att företag, på egna initiativ, visar ett aktivt engagemang och ansvar samhällsutvecklingen. Företag kan arbeta aktivt för att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och miljöstandarder oavsett var i världen de verkar.

Vill ni veta mer om CSR, läs dokumenten nedan.

IM uppmanar företag att ta till sig följande och skriva under FNs Global Compact:

Global Compact - FN’s tio principer som görs till norm på företaget. Principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt motverkande av korruption.
Läs om Global Compact

Globalt Ansvar – Sveriges utrikesdepartements initiativ för att främja svenska företags arbete för mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av korruption och en bättre miljö.
Läs om Globalt ansvar

OECD’s riktlinjer - Det här är rekommendationer skapade hos OECD av 39 regeringar. Riktlinjerna för företag är frivilliga. Länk: handbok med riktlinjerna för företag.
Läs om OECD's riktlinjer

IM uppmanar alla företag att läsa om följande organisationers information om företag och mänskliga rättigheter:

SwedWatch - Bidrar till att svenskrelaterade företag tar hänsyn till människor och miljö i sin verksamhet i utvecklingsländer. De informerar om när företag inte sköter sig.
Till Swedwatch's hemsida

Fair Trade Center - En ideell förening som arbetar för en rättvis internationell handel. De vill visa att du påverkar förhållandena där varor produceras genom hur du handlar. De har tagit fram normer för hur företag ska kunna arbeta efter ett socialt och miljömässigt ansvar.
Till Fair Trade Center's hemsida

Erik Edling

Företag och externfinansiering
046-32 99 38
erik [dot] edling [at] manniskohjalp [dot] se